EVLİLİK İŞLEMLERİ İÇİN GEREKEN BELGELER

FERİZLİ BELEDİYESİ

EVLENME İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

1. Nüfus cüzdanlarının asılları ( Sürücü Belgesi vb. Belgelerle işlem yapılamaz)

2. 3’er adet vesikalık fotoğraf ( Son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğraf ) Biometrik fotoğraflar kabul edilmemektedir.

3. Aile Hekiminden Fotoğraflı sağlık Raporu. Raporun alındığı ilçedeki Toplum Sağlığı Merkezi protokol numarası verecektir.

4. Birbirleriyle evlenecek kadın ve erkeğin, evlendirme memurluğuna birlikte müracaat etmeleri esastır.

      EK BİLGİLER:

1.   a ) 17 yaşını doldurmuş olanlar anne –babası kimlikleri ile gelecekler, ya da noterden anne-babanın izin verdiğine dair imzalı muvafakatname getirecekler.

b ) 16 yaşını doldurmuş olanlar Aile Mahkemesinden alınan Mahkeme kararı ile müracaata, başvuruya gelecekler.

2. Dul ve Boşanmış bayanlar boşanma tarihinden itibaren 300 gün ( 10 Ay ) süre içerisinde evlenemezler. Evlenebilmeleri için Aile Mahkemesinden İddet Müddeditin kaldırıldığına dair alınan mahkeme kararı ile müracaata gelecekler.

3. Kızlık Soyadını kullanmak isteyen kadın müracaat anında Soyadını kullanmak istediğini beyan etmesi gerekmektedir.

4. Nikâh esnasında en az iki şahit olmalıdır. Şahitlerin yanında kimlikleri bulunmalıdır.

Tlf: 0(264) 781 7011 Dahili: 123


----------------------------------------------------------------------


YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. DOĞUM BELGESİ: Kişinin adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, anne baba adı açıkça yazılı olduğu, Türkiye’deki yeminli tercüme büroları tarafından tercüme edilmiş ve noter tasdikli getirecekler.

2. BEKALIK BELGESİ: Kişinin evlenmesine engel bir hali olmadığını, bekar/boşanmış ya da dul olduğunu belirtir. Türkiye’deki yeminli tercüme büroları tarafından tercüme edilmiş ve noter tasdikli getirecekler. Alınan belgede geçerlilik süresi yazmıyor ise düzenlendiği tarihten itibaren 6 ( altı ) ay geçerlidir.

3. PASAPORT: Türkiye’deki yeminli tercüme büroları tarafından tercüme edilmiş ve noter tasdikli getirecekler.

TASDİK USULLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

1. Ahvali Şahsiye Sözleşmesine taraf olan ülke vatandaşları: Doğum Belgesi ve Bekârlık belgesinin “ çok dilli “ olarak alacaklar. ( çok dilli belgeler )

2. Lahey Sözleşmesine üye ülke vatandaşları: Doğum Belgesi ve Bekârlık Belgesini Apostilli alacaklar. Apostilli olan belgeler Türkiye’deki yeminli tercüme büroları tarafından tercüme edilmiş ve noter tasdikli getirecekler. ( Apostilli )

3. Hiçbir sözleşmeye taraf olmayan ülke vatandaşları: Ülkelerinden aldıkları Doğum Belgesi ve Bekârlık belgesini Ankara’daki konsolosluklarına onaylattıktan sonra, Dışişleri Bakanlığı’na tasdik ettirip Türkiye’deki yeminli tercüme büroları tarafından tercüme edilmiş ve noter tasdikli getirecekler veya ülkesinden aldıkları evrakları ülkesinde bulunan Türk Konsolosluğu’na onaylattıktan sonra Türkiye’deki yeminli tercüme büroları tarafından tercüme edilmiş ve noter tasdikli getirecekler.

4. Doğum Belgesi ve Bekârlık belgesini Türkiye’deki konsolosluklarından temin edecek olanlar, konsolosluk Ankara’da ise Dışişleri Bakanlığına diğer illerde ise o ilin Valiliğine ( Kaymakamlık ) tasdik ettirdikten sonra Türkiye’deki yeminli tercüme büroları tarafından tercüme edilmiş ve noter tasdikli getirecekler.

5. 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamındaki yabancılardan; ikamet izni dışında Türkiye’de bulunan vatansız, mülteci, şartlı mülteci, ikincil koruma statüsünde bulunanlar ve uluslararası koruma başvuru sahipleri ile geçici koruma kapsamına alınan yabancıların evlenme manilerinin bulunup bulunmadığı il göç idaresi müdürlüklerince tutulan dosyalarındaki bilgi ve belgelere göre il göç idaresi müdürlüklerince tespit edilerek evlenme ehliyet belgesi il göç idaresi müdürlüğünden alınacaktır.